MUUNDO WA SEKRETARIET YA TUME YA UTUMISHI WA MAHAKAMA

(Approved by the President on 21st May, 2018)

         
   

MWENYEKITI

 
   

WA TUME

 
   

 

   
   

KATIBU

 
   

 

   

IDARA YA UTAWALA NA RASILIMALI WATU

 

 

KITENGO CHA FEDHA NA UHASIBU

MKURUGENZI

 

 

MHASIBU MKUU

   

 

   

KITENGO CHA UNUNUZI

 

 

KITENGO CHA UKAGUZI WA NDANI

AFISA UNUNUZI MKUU

 

 

MKAGUZI WA NDANI MKUU

   

 

   

KITENGO CHA MIPANGO, TATHMINI NA UFUATILIAJI

 

 

KITENGO CHA TEKNOLOJIA YA HABARI NA MAWASILIANO

MCHUMI MKUU

 

 

AFISA TEHAMA MKUU

   

 

   

KITENGO CHA MAWASILIANO SERIKALINI

 

 

KITENGO CHA HUDUMA ZA SHERIA

AFISA HABARI MKUU

 

 

AFISA SHERIA MKUU

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

KITENGO CHA AJIRA

   

KITENGO CHA MAADILI NA NIDHAMU

NAIBU KATIBU

   

NAIBU KAATIBU