Taarifa zote zilizopo katika tovuti hii ni mali ya Tume ya Utumishi wa Mahakama. Hakuna madai yatakayotolewa kuhusu usahihi au uhalali wa maudhui ya tovuti hii. Tume ya Utumishi wa Mahakama haitalazimika kukubali dhima yoyote au ushauri unaotolewa kwenye tovuti hii.Taarifa zote zilizopo katika tovuti hii ni mali ya Tume ya Utumishi wa Mahakama. Hakuna madai yatakayotolewa kuhusu usahihi au uhalali wa maudhui ya tovuti hii. Tume ya Utumishi wa Mahakama haitalazimika kukubali dhima yoyote au ushauri unaotolewa kwenye tovuti hii.